تماس با ما

قزوین اقبالیه بلوار امام خمینی ره روبروی کلانتری 120 اقبالیه
اقبالیه
02833426662
ارسال یک ایمیل
(انتخابی)

ارتباط پیامکی

نکات شهروندی

آیا فکر کرده اید که هزینه های ساخت فضاهای سبز ، بازیگاههای کوچک  محلی، جدول گذاری ، آسفالت کوچه ها ومعابر ، رفت وروب وجمع آوری زباله ها، احداث ایستگاهای آتش نشانی ، و... ازکجا تامین می شود سهم شما ازتامین بودجه این پروژه ها چقدر است ؟

پیامک رجعت