تماس با ما

بازدید شورای شهر از مدرسه استثنایی قرشتگان

اعضای شورای اسلامی اقبالیه از مدرسه استثنایی فرشتگان شهر اقبالیه بازدید کردند و مشکلات این مدرسه را مورد بررسی قرار دادند.

ارتباط پیامکی

نکات شهروندی

آیا فکر کرده اید که هزینه های ساخت فضاهای سبز ، بازیگاههای کوچک  محلی، جدول گذاری ، آسفالت کوچه ها ومعابر ، رفت وروب وجمع آوری زباله ها، احداث ایستگاهای آتش نشانی ، و... ازکجا تامین می شود سهم شما ازتامین بودجه این پروژه ها چقدر است ؟

پیامک رجعت