تماس با ما

بازدید ریاست و اعضای شورای اسلامی اقبالیه از سطح شهر

گزارش تصویری از بازدید ریاست و اعضای شورای اسلامی اقبالیه از طرح های عمرانی خیابان امام رضا و منطقه اکبراباد

 

 

 

ارتباط پیامکی

نکات شهروندی

آیا فکر کرده اید که هزینه های ساخت فضاهای سبز ، بازیگاههای کوچک  محلی، جدول گذاری ، آسفالت کوچه ها ومعابر ، رفت وروب وجمع آوری زباله ها، احداث ایستگاهای آتش نشانی ، و... ازکجا تامین می شود سهم شما ازتامین بودجه این پروژه ها چقدر است ؟

پیامک رجعت