تماس با ما

ديدار شهردار و اعضاي شوراي شهر به همراه امام جمعه شهر اقباليه با زاهدي استاندار قزوين

ديدار شهردار و اعضاي شوراي شهر به همراه امام جمعه محترم شهر اقباليه با زاهدي استاندار قزوين

 

 

 

ارتباط پیامکی

نکات شهروندی

آیا فکر کرده اید که هزینه های ساخت فضاهای سبز ، بازیگاههای کوچک  محلی، جدول گذاری ، آسفالت کوچه ها ومعابر ، رفت وروب وجمع آوری زباله ها، احداث ایستگاهای آتش نشانی ، و... ازکجا تامین می شود سهم شما ازتامین بودجه این پروژه ها چقدر است ؟

پیامک رجعت