تماس با ما

نشست مشترک شهردار و شورای اسلامی اقبالیه با مدیرعامل بانک انصار

نشست مشترک شهردار و شورای اسلامی شهر با مدیرعامل بانک انصار جهت استقرار atmدر نقاط مختلف شهر به منظور ارائه خدمات به شهروندان و سایر موضوعات فی مابین

ارتباط پیامکی

نکات شهروندی

آیا فکر کرده اید که هزینه های ساخت فضاهای سبز ، بازیگاههای کوچک  محلی، جدول گذاری ، آسفالت کوچه ها ومعابر ، رفت وروب وجمع آوری زباله ها، احداث ایستگاهای آتش نشانی ، و... ازکجا تامین می شود سهم شما ازتامین بودجه این پروژه ها چقدر است ؟

پیامک رجعت